Sản Phẩm Chính
Tỷ giá(Vietcombank)
Download
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HS – 2000 1. Để đĩa HS-2000 vào ổ CD-Rom  Mở My Computer  đưa chuột tới ổ CD click 2 cái 2. Đưa chuột tới Folder “ Version 1.3” click 2 cái 3. Đưa chuột tới file Setup.exe click 2 cái: Đưa chuột tới OK click 1 cái: Đưa chuột tới Setup......
Các mẫu in kết quả siêu âm